Bhí lá an speisialta againn sa scoil le déanaí.  Ní raibh aon málaí scoile le feiceáil sa scoil ar an lá sin. Ach bhí a lán gníomhaíochtaí ar siúl agus bhí siad uilig as Gaeilge.
The children enjoyed our Lá Clil when all classes in all classrooms were as Gaeilge. The children moved from classroom to classroom agus bhí spórt agus scléip acu. I rang amháin bhí ealaín ar siúl. San dara seomra, bhí amhránaíocht. San tríú seomra bhí scéalaíocht agus drámaíocht agus san halla bhí cluichí!