Bhain Rang a Trí agus Rang a Ceathar an-taitneamh as cluichí gaeilge sa rang chin ár gcuid Gaeilge a chleachtadh lena chéile trí spraoi. D’imir muid Cé hé Mise?, Biongó and Chuaigh mé go dtí an dochtúir/an t-ospidéal. 3rd and 4th Classes had great fun playing games to practise our Irish through play and fun.