Bhí lá thar barr ag na hard ranganna agus ag na meánranganna ar an dturas scoile. Bhí spórt agus scléip ag gach duine. It was a very active day for the middle and senior classes, between climbing frames, bowling, Lego construction, games, soft play and indoor soccer. The children also enjoyed their hot meal. They had a brilliant day!