Bhí lá CLIL againn sa scoil, content and language integrated learning. Bhí spórt agus scléip ag na páistí. Ní raibh mála scoile le feiceáil ach múineadh gach rud trí Gaeilge agus rinne na páistí tréan iarracht Gaeilge a labhairt ar fud an lae. Bhí ceithre stáisiúin againn. Ceol agus amhránaíocht, damhsa, cluichí agus ealaín. Bain taitneamh as na grianghraifeanna. The photos recount the wonderful Lá Mór le Gaeilge that we celebrated in school. There was lots of learning, lots of fun, joy and happiness ar scoil, from games, basketball, art activities, céilí dances, percussion agus rábhlóga, tongue twisters as Gaeilge! Ag deireadh an lae bhí Tráth na gCeist Boird. Chuaigh gach duine abhaile go sona sásta!