Inné bhí cóisir ag rang a ceathair, rang a cúig agus rang a sé mar bhí an bua againn ag an gcomórtas díospóireachta! Bhí píotsa agus sicín agus sceallóga againn. Bhí siad blasta. Thaitin siad go mór linn! We celebrated our debate win with some tasty treats!