Bhí seirbhís speisialta againn sa scoil in onóir do Naomh Bríd. The service was led by the páistí sna bunranganna, junior infants, senior infants and rang a haon. Léigh siad paidreacha agus chan siad ‘Song to Brigid’. Rinne gach duine sa scoil na croiseanna roimhré. Bhí an t-ádh orainn gur bheannaigh an sagart na croiseanna uilig.